New members have joined our lab

 • Sep 23, 2020

New members have joined our lab

New M1 student and 9 project research students have joined our lab

M1

 • Yichen Ding

Project research students

 • Reito Sato
 • Taro Shimizu
 • Zhen Cao
 • Kaede IIJIMA
 • Nianzhao ZHENG
 • Minkyoung Choi
 • Bor Yun Heo
 • MAO Zhenyu
 • Jomphon Runpakprakun